Rise är de utsatta barnens vuxna röst, som idag kan sätta ord på det som vi inte kunde som barn. Vi är en viktig röst för att sprida kunskap och skapa förståelse kring vad barn som utsätts i Sverige idag upplever och behöver. På så vis vill vi vara en del i att bryta mönstret i Sverige av sexuella övergrepp på barn och vi hjälper också föräldrar – som varit utsatta som barn – att genom sin egen läkning på ett bättre sätt stödja och skydda kommande generationer.
Rise bildades 1981 och är idag Sveriges äldsta stödorganisation för kvinnor som utsatts för incest och andra sexuella övergrepp som barn. Alla som utsatts som barn, oavsett ålder eller könstillhörighet, kan ta del av vår verksamhet genom vår stödtelefon och stödmail och dit vänder sig också såväl anhöriga som profession som söker stöd i ämnet.
Att utsättas för sexuella övergrepp som barn får ofta svåra och långtgående konsekvenser. Psykisk och fysisk ohälsa, känslomässiga svårigheter, självskadebeteenden och mycket annat. Studier visar att ungefär 9 av 10 barn inte berättar medan de är barn om övergreppen de utsatts för utan istället söker stöd och hjälp i vuxen ålder för sina svåra upplevelser i barndomen.
En av våra viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för utsatta att mötas och dela erfarenheter, detta erbjuder vi våra medlemmar genom tex stödgrupper, kurser och läger. Genom de medel vi erhåller från hand i hand ökar vår kapacitet att erbjuda stöd för utsatta. Såväl unga som är utsatta och söker stöd idag, som vuxna som utsatts som barn och nu behöver gå igenom den smärtsamma läkningsprocessen.

Läs mer om Rise hemsida