Rise är de utsatta barnens vuxna röst, som idag kan sätta ord på det som vi inte kunde som barn. Vi är en viktig röst för att sprida kunskap och skapa förståelse kring vad barn som utsätts i Sverige idag upplever och behöver. På så vis vill vi vara en del i att bryta mönstret i Sverige av sexuella övergrepp på barn och vi hjälper också föräldrar – som varit utsatta som barn – att genom sin egen läkning på ett bättre sätt stödja och skydda kommande generationer.
Rise bildades 1981 och är idag Sveriges äldsta stödorganisation för kvinnor som utsatts för incest och andra sexuella övergrepp som barn. Alla som utsatts som barn, oavsett ålder eller könstillhörighet, kan ta del av vår verksamhet genom vår stödtelefon och stödmail och dit vänder sig också såväl anhöriga som profession som söker stöd i ämnet.
Att utsättas för sexuella övergrepp som barn får ofta svåra och långtgående konsekvenser. Psykisk och fysisk ohälsa, känslomässiga svårigheter, självskadebeteenden och mycket annat. Studier visar att ungefär 9 av 10 barn inte berättar medan de är barn om övergreppen de utsatts för utan istället söker stöd och hjälp i vuxen ålder för sina svåra upplevelser i barndomen.
En av våra viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för utsatta att mötas och dela erfarenheter, detta erbjuder vi våra medlemmar genom tex stödgrupper, kurser och läger. Genom de medel vi erhåller från hand i hand ökar vår kapacitet att erbjuda stöd för utsatta. Såväl unga som är utsatta och söker stöd idag, som vuxna som utsatts som barn och nu behöver gå igenom den smärtsamma läkningsprocessen.

Läs mer om Rise hemsida


Insamlingsstiftelsen stöjder Uppsala Stadsmissiones projekt  Matcentralen och Matkassen som är verksamheter inom Uppsala Stadsmission där man tar hand om butikers matsvinn och sorterar och delar ut till människor som lever i social och ekonomisk utsatthet.
Uppsala Stadsmission räddar varje dag matsvinn från livsmedelsbutiker och konditorier i Uppsala. Under 2017 lyckades man rädda 54 ton matsvinn som istället för att slängas delades ut till ekonomiskt utsatta i Uppsala.
Varje vardag hämtar stadsmissionens volontärchaufförer livsmedelsbutikers matsvinn. En del av matsvinnet går direkt ut till dess sociala verksamheter som Mikaelsgården för hemlösa och socialt utsatta samt Crossroads för utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.
Matkassen delas varje vecka ut till ca 280 hushåll, där 220 av dem inkluderar hushåll med barn. Personer med en inkomst mindre än 9 290 kr/månaden kan ansöka om att prenumerera på Stadsmissionens Matkassen.
Verksamhetsidén är utvecklad i ett nära samarbete med forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet och livsmedelsbranschen.