Skolprojektet escolinha tia percilia

Skolprojektet Escolinha Tia Percilia grundades 1991 och utvecklades av ordföranden för Mulheres Guerreiras och andra boende i Babilônia i Rio de Janeiro. Syftet med verksamheten var att erbjuda fattiga barn möjlighet att gå i skolan istället för ett liv på gatan där droger, kriminalitet och prostitution väntade. Totalt erbjöds över 165 barn och ungdomar mellan 6 och 18 år möjlighet till stödundervisning och hjälp med läxläsning så att de
kunde fullfölja sin skolgång. 

Social verksamhet

I syfte att söka långsiktiga lösningar för målgruppen genomförde socialarbetarna regelbundna hembesök hos alla familjer i verksamheten. Barnen och dess föräldrar erbjöds stöd av verksamhetens psykolog då målgruppens problem många gånger leder till depressioner och självmordstankar. För att integrera familjen anordnades ett par gånger per termin utflykter till museer, parker eller någon av Rio de Janeiros sevärdheter. Några utflyktsmål var Sockertoppen, Kristusstatyn och om vädret tillät även utflyktertill Copacabanas strand som bara ligger ett stenkast från Babilônia.

Måltid och hälsoprojekt

Alarmerande rapporter från socialarbetarna bidrog till att man 2002 valde att starta ett måltidsprojekt för barnen och i syfte att motverka undernäring serverades barnen och ungdomarna lunch eller middag på verksamheten.  Två kokerskor ansvarade för att ta fram välbalanserade måltider. Organisationen undertecknade avtal med privata och statliga sjukhus som bidrog till att barnen som deltog i verksamheten kunde få tillgång till gratis sjukvård. Barnen och dess föräldrar gavs även utbildning om droger, könssjukdomar och HIV.

Ungdomsprojekt

Ungdomarna erbjöds möjlighet till fortsatt yrkesutbildning så att de fick bättre förutsättningar på arbetsmarknaden och på sikt ha bättre möjligheter att påverka sina levnadsvillkor. Ungdomarna kunde välja att påbörja kurser i matlagning, datakunskap, manikyr eller i ett främmande språk som engelska, spanska eller franska.