Ensam är ingen stark!

Hand i Hand har under åren hjälpt tusentals  barn och ungdomar till ett drägligare liv. Hand i Hand finansierar projekt  där utsatta barn behöver hjälp. Att samarbeta ser vi som en självklarhet, ensam är ingen stark!  Vi har alltid hållit fokus på utsatta unga i Sverige då många barn och ungdomar i vårt land är bortglömda. Sexuellt utsatthet är en hjärtefråga för oss på Hand i Hand där många unga lider i tysthet. Vi har fram till februari månad 2017 finansierat  Vändzonen som arbetar direkt  med kränkta ungdomar och gör ett fantatiskt jobb. Vi hade därefter tyvärr ingen ekonomisk möjlighet att teckna ett nytt samarbetsavtal med Vändzonen

Även extrem fattigdom är något som vi arbetar mot och därför finansierar vi för barnen och dess familjer i La Paz i Bolivia. Vi ser till så barnen får gå i skolan, får grundläggande hälsovård och mat. Många barn i Bolivia blir också misshandlade eller utsatta för sexuella övergrepp. Barnen lever i extrem fattigdom och har det mycket svårt.

HÄR hittar du ett axplock av vad vi gjort under åren!

Hand i Hands styrelse 2016

Carla Garcia Cabrera
Ordf.

Aleida Torrez

Ledamot

Salim Ahmed
Ledamot

Insamlingskontroll

Årsredovisning, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan står under granskning av länsstyrelsens jurister och auktoriserade revisorer:

  • Thorsell Gustafsson, Margareta, c/o Gustafssons Revisionsbyrå AB.
  • Länsstyrelsen Stockholms Län

Stiftelselagen

Hand i Hand är en insamlingsstiftelse och står liksom samtliga stiftelser i Sverige under stiftelselagen. 

 

Länsstyrelsen i Stockholm är den tillsynsmyndighet som årligen har till uppgift att granska att vi följer stiftelselagen. Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens stiftelsekontroll och stiftelselagen.

Om Hand i Hand

Insamlingsstiftelsen Hand i Hand grundades 2001 i FN: s barnkonventions anda där syftet är att tillvarata barns rättigheter. Hand i Hand är en religiöst och politisk obunden hjälp- organisation. Syftet med Hand i Hand är att finansiera projekt för utsatta barn och unga nationellt och internationellt.

Hand i Hand har finansierat rehabiliterande aktiviteter för utsatta ungdomar i Sverige och extremt fattiga och utsatta barn i Bolivia.

Hand i Hand arbetar i huvudsak efter följande stadgar:


§ 1. Att finansiera projekt som främjar för barns fysiska hälsa/psykiska hälsa och arbeta för barnens rättigheter i samhället.


§ 2. Hand i Hand ska skapa opinion om barns utsatthet i Sverige och i världen.