Kampanj för Rios bortglömda gatubarn!

Kampanjen för Rios gatubarns målsättning är att projektet Mulheres Guerreiras ska bli självförsörjade och vi därefter fortsätter rikta vårt arbete för att hjälpa fler gatubarn.

Projekt hjälp till självhjälp

Mulheres Guerreiras da Babilônia hjälp-till självhjälpprojekts grundidé är att ingen ska behöva vara beroende av välgörenhet. Mulheres Guerreiras arbetar med unga kvinnor i självhjälpsgrupper där de bl.a. lär sig hantverk samt får träning i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. I gruppen skapas en viktig social gemenskap där man stöttar varandra och arbetar mot tydliga mål. När grundutbildningen är klar och man har färdig tillverkat ett antal produkter hjälps man åt att sälja dessa hantverk på olika turismarknader och mässor. Överskottet av försäljningen investeras i inköp av nya maskiner och produkter som behövs för att utökaverksamheten och därigenom kunna hjälpa fler fattiga barn och ungdomar.

Kvinnoprojekt - Mulheres Guerreiras da Babilônia

Det övergripande målet med projektet Mulheres Guerreiras är att erbjuda gatubarn, framför allt unga flickor, möjlighet till yrkesförberedande kurser, högre utbildning och extra stöd inför vuxenlivet. Detta i syfte att förhindra att de söker sin försörjning på gatan där de lätt dras in i kriminalitet, droghandel och prostitution.

Opinionsbildning

Ett viktigt inslag i verksamheten är att all personal i projekten själva är ifrån och bor själva i favelan Babilônia. De känner därför väl till ungdomarnas situation och har mångårig erfarenhet av hjälpverksamhet och av att hantera de problem och utmaningar som hör livet i favelan till. Mulheres Guerreiras da Babilônia hjälp-till självhjälpprojekts grundidé är att ingen ska behöva vara beroende av välgörenhet.