Vändzonen - sexuellt utnyttjade och kränkta ungdomar

Insamlingsstiftelsen Hand i Hand har fram till februari månad 2017 finansierat Ungdomsjouren 020-532 532 för utsatta ungdomar i Sverige.  Till Ungdomsjouren ringer ungdomar som mår dåligt och får hjälp i sin situation.

Pegasus – sex mot ersättning

Insamlingsstiftelsen Hand i Hand har fram till september månad 2017 samarbetat med               SRFL Ungdom som driver projekt Pegasus som startade 2014 och riktar sig till unga hbtq personer.