Loggen

2011 > 03

Den 12 juni var det den Internationella dagen mot barnarbete. I Bolivia är arbete tillåtet från och med 14 års ålder men i praktiken arbetar många barn redan från fem års ålder.

 

Enligt UNICEF:s statistik arbetar minst 22 procent av de bolivianska barnen i åldern fem till fjorton år. Lagen säger att barn får arbeta från det att de är 14 år gamla, men bara så länge det inte påverkar deras skolarbete. I verkligheten syns mycket yngre barn arbeta och dessutom jobbar många av dem långa dagar under osäkra förhållanden.

 

Hårda villkor för arbetande barn
I ett land där majoriteten av den vuxna befolkningen inte har tillgång till säkra arbetstillfällen är villkoren för barnen ännu hårdare. Arbetande barn får oftast mycket lägre löner än vuxna som utför samma jobb.

 

De värsta formerna av barnarbete i Bolivia finns inom gruvindustrin och sockerproduktionen. Där utsätts barnen för stora risker i en ofta giftig miljö, enligt Eva Udaeta som är ombud för regeringens program för progressiv utrotning av barnarbete (Plan de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil).

 

Programmet syftar till att utrota de värsta formerna av barnarbete och finansieras till stor del av biståndspengar. Hittills har resurserna satsats på medvetandegörande, undersökningar om barnarbete i Bolivia och bättre inkomstmöjligheter för föräldrarna.

 

Insatser mot barnarbete ger resultat
På organisationen NATs ("niños, niñas y adolescentes trabajadores", ungefär "arbetande barn och ungdomar") i La Paz, upplever medlemmarna att antalet arbetande barn och unga har stagnerat.

 

– Mellan år 2004 och 2007 ökade antalet arbetande barn och ungdomar. Vi har ingen ordentlig statistik, men vad vi ser när vi är ute på gatorna så har antalet snarare minskat än ökat sedan dess, säger Pedro Mamani, koordinator på NATs Bolivia.

 

Förändringen är till viss del tack vare regeringens insatser tror Pedro, men även de sociala rörelser som finns i staden.

 

– Skolbidraget som regeringen infört har gjort att fler går i skolan nu. Samtidigt har de sociala rörelserna gjort att fler barnarbetare organiserar sig och är medvetna om nackdelarna av barnarbete. När de blir föräldrar vill de inte att deras barn ska behöva jobba lika mycket som de själva har gjort.

 

Källa: Latinamerika.nu

Läs hela inlägget »

Se även bildgalleriet från de senaste händelserna