Talita

Talita är en ideell organisation som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och  människohandel för sexuella ändamål och in i ett nytt liv.
 
Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande med målet att kvinnor som utnyttjas i sexhandeln ska få en chans till ett nytt liv. Vårt förebyggande arbete syftar till att motverka att unga tjejer hamnar i prostitution och pornografi. Vårt uppsökande arbete handlar om att söka upp kvinnor på de arenor där prostitution pågår och erbjuda stöd men vår grundverksamhet är det rehabiliterande arbetet. Vi driver skyddade boenden där vi erbjuder både akut och långsiktigt stöd till målgruppen och vi har ett mycket bra samarbete med polisen. De slussar ofta kvinnor till oss i samband med att de gör tillslag mot hallickar och sexköpare.

Vårt ettåriga program bygger på en metod vi utformat i nära samarbete med målgruppen. Sedan 2012, då vi öppnade vårt första skyddade boende, har vi tillämpat den med framgång. Av de sammanlagt 41 kvinnor som deltagit har 36 lämnat sexhandeln för gott och blivit fullt ut integrerade i samhället. Utöver detta har 47 kvinnor slussats akut och stannat en kortare tid, varav 21 tackat ja till långsiktigt stöd i hemlandet.