Gatubarnsprojekt i Bolivia

Projektet i Bolivia påbörjades 1995 av lokalbefolkningen och ledningsgruppen för   föreningen Cidic och Ctrl.  Ett projekt som fram till 2021 erbjöd skolundervisning, hälsovård och social verksamhet till över 400 ekonomiskt utsatta barn och ca 1500 vuxna,  men som idag under Ctrl och Netley:s regi framför allt arbetar med rättshjälp riktat till utsatta kvinnor, barn och ungdomar.
 
Våld mot kvinnor och barn
 
Våld i familjen är det vanligaste brottet i Bolivia, vanligare än rån och bedrägerier. Våldet utövas i alla samhällsklasser oavsett kulturell eller ekonomiska bakgrund, vilket huvudsakligen drabbar kvinnor och deras barn. Enligt internationella organ ligger Bolivia högst på listan bland de sydamerikanska länderna  när det handlar om av våld mot kvinnor. Bolivia rankas högst i fysiskt våld och på andra plats när det gäller sexuellt våld.  Bolivia är också det land i Sydamerika med högst antal kvinnomord.
Statliga och privata instanser som handlägger våldsfall och som ska hjälpa utsatta kvinnor har inte gett någon märkbarförändring, eftersom siffrorna för våld mot kvinnor fortsätter att öka. Dessutom är mörkertalet stort eftersom många offer inte gör någon anmälan på grund av rädsla för repressalier eller hot från gärningsmannen.
 

Rättshjälp

Netley består av högt kvalificerade och engagerade advokater som tack vare Hand i Hand:s hjälp ser till att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och handläggning med hjälp av specialister inom juridiska och sociala frågor.  Hjälpen riktas främst till kvinnor och ungdomar som lever i extrem fattigdom och som behöver juridisk hjälp angående våld i hemmet och/eller underhållsstöd för att försörja sig.
 
Ctrl & Netley erbjuder:
 

  • gratis rikstäckande samtalstöd för de som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. 
  • juridisk vägledning via vår nättjänst och våra sociala medier, alla dagar i veckan. Detta bidrar till att minska den stress och oro som juridiska problem med lång väntetid medför. 
  • handläggning  samt vägledning på ett lättillgängligt och lättförståeligt språk om juridiska processer så att de sökande kan förstå fördelarna men också riskerna med de rättsliga åtgärder de avser att inleda, utan att skapa falska förhoppningar. 
  • granskning och uppföljning av rättsliga beslut för att garantera att den åtalade uppfyller sina skyldigheter och/eller i fall av fysiskt våld, bidrar till att minska riskerna för upprepning genom besöksförbud. 
  • personlig vägledning under hela processen för att minska oförutsedda händelser eller oskäliga kostnader, men också för att hjälpa de sökande att komma över sin rädsla och/eller skam när de hävdar sina rättigheter.