Coronaviruset - Kriskasse!

Just nu behöver många familjer vår hjälp. Handihand har tillsammans med CIDIC av denna anledning startat kampanjen  ”KRISKASSE” där alla bidrag stora som små kommer att gå till inköp av livsmedel som socialarbetarna sedan kommer att dela ut till familjerna. Anslut dig gärna till kampanjen genom att sätta in ett bidrag till vårt postgirokonto 1595948-9. Glöm inte att skriva ”kriskasse” vid insättning.
 
Bolivia är som många andra länder i världen i en kamp mot Covid-19 där målet är att förhindra spridningen inom landet. Sedan den 22 mars gick bolivia in i en total karantär för att undvika viruset skulle sprida sig och för att minimera trycket på bolivias sjukvård som inte är i samma standard som i västvärlden. Bara en familjemedlem som är över 18 får lämna hushållet för att köpa mat, och bara på bestämda dagar och tider. Skulle man bryta mot dessa bestämmelserna så får man en bot på 1200 upp till 2400 kr beroende på brottet och man blir också frihetsberövad upp till 8 timmar.
 
Cirka 80 % av den bolivianska befolkningen arbetar i den informella sektorn med tex gatuförsäljning, skoputsning och transporter utan ett fast arbete och om de inte jobbar för dagen så äter de heller inte. Skolan har, som i många delar av världen, förförlyttats från skolan till hemmen. Lärarna gör sitt bästa med att skicka studieuppgifterna elektroniskt genom  whatsapp eller så håller de virtuella klasser. Detta gör att föräldrar som inte har smarttelefoner hamnar i en svårt situation eftersom barnen då inte kan då hänga med i skolan. Även föräldrar som har smarttelefoner kan få det jobbigt pg.a. att familjer oftast bara har 1 telefon med internet och om samtliga barn måste vara uppkopplade så kan det bli väldigt stora utgifter för familjen eftersom de måste spendera 60 till 120 kr per uppkoppling.
 
Trots att karantänen förmodligen kommer att lättas upp den 11 maj kommer barnen fortfarande inte att få gå i skolan, vilket är förödrande för barnen och deras familjer. Trångboddhet, bristande hygien och brist på livsmedel gör att risken för förskylningar och andra sjukdomar ökar nu när vintern närmar sig. Regeringens förbud mot gatuförsäljning är ett  annat hot för de fattiga vars enda inkomst härstammar just från gatuförsäljning. 
 
För en ljusare framtid, varmt tack till er alla.