Så fördelas fadderbidraget

 

50% avsätts till skolutbildning

Kostnader som hänför sig till den här posten innebär köp av skolmaterial, skoluniform, gymnastikkläder, skoltransport (vid behov), obligatoriska skolutflykter och andra utgifter som direkt rör skolan. Eftergymnasiala ungdomar kommer fritt, men under översyn att få disponera fadderbidraget för att täcka sina studiekostnader.

 

10 % avsätts för hanteringen av fadderverksamheten
Kostnader för foton, porton, översättning av brev, kontakten mellan faddrar och barn, samt volontärs-verksamheten ingår i den här posten.

 

40 % avsätts till personlig utveckling


Hit hänför sig kostnader för extra stödundervisning, läxhjälp, internetrum, allmän läkarvård,

samtalsterapi med socialarbetarna och psykologen. CIDIC:s lokaler vars fasta öppettider är måndag till lördag kommer att erbjuda nedanstående verksamhet:

  

Måndag till fredag:

09.30 – 12.30 Läxhjälp och extra stödundervisning med tillgång till Internet och lekrum.

12.30 – 13.30 Lunch

14.30 – 17.30 Läxhjälp och extra stödundervisning

17.30 – 18.00 Fika och avslut

Lördagar:

08.30 – 14.00 Öppet hus. Kvalificerad personal kommer att finnas tillgänglig utifall barnen behöver ha hjälp med sina läxor eller surfa på nätet.

Barn och vuxna kan när som helst på våra fasta öppettider besöka våra läkare, socialarbetare, jurist eller psyklog. Utflykter och fritidsverksamhet för hela familjen kommer också att erbjudas barnen och dess familjer med jämna mellanrum.

 

Du vet väl att du kan skriva till ditt fadderbarn? Barnen älskar att få brev från sina faddrar och att få skriva tillbaka! 

Ska du skriva till ditt fadderbarn är adressen:

CIDIC

Ditt fadder ID och Barnets ID

Casilla 03954

La Paz

Bolivia.

Du kan även mejla till ditt fadderbarn: fadder@entelnet.bo