Loggen

2011

Förra terminen, när jag gick i 2:an på gymnasiet i Lund hade jag 3 veckors praktik som jag tillbringade på Café Wickmanska i Lund tillsammans med två av mina klasskompisar Frida och Philippa. Vi fick i uppgift av våra handledare på caféet att anordna ett evenemang någon gång under dessa tre veckor.

 

Café Wickmanska är ett ungdomscafé som jobbar mycket med ungdomar i samhället, därför ville vi att evenemanget vi anordnade skulle hjälpa barn/ungdomar i dagens samhälle.

Vi började fundera på vad vi ville göra och efter många långa diskussioner kom vi fram till att vi ville ha en nalleinsamling. Vi ville skänka gosedjuren till barn som har det svårt. Eftersom jag och min familj besökte er skola i La Paz-Bolivia i vintras så bestämde vi oss för att skänka allt vi lyckades samla in till er.

 

Vår insamling ägde rum den 14 april 2011 i Lund, Sverige. För att locka folk att komma till vår nalleinsamlingskväll, hade vi även några lokala talanger som sjöng och spelade under kvällen. Vi hade också öppet i Caféet så att man kunde köpa fika. Men det viktigaste var att samla in så mycket nallebjörnar som möjligt, och vi lyckades väldigt bra! Det kom mycket folk och lämnade allt från små fingerdockor till stora nallar. Vissa stannade för att fika och lyssna på musik, andra valde att bara komma in om och skänka saker.

 

Jag hoppas verkligen att ni blir glada för och får användning av gåvorna vi skickar till er!

Lycka till med skolan och läs era läxor ordentligt!

 

Un Beso,

Pia Olofsson

 

Tack till Pia, Frida och Philippa! Vi kommer överlämna gossedjuren personligen i augusti. Mer info med bilder kommer om detta!

Läs hela inlägget »

Den 12 juni var det den Internationella dagen mot barnarbete. I Bolivia är arbete tillåtet från och med 14 års ålder men i praktiken arbetar många barn redan från fem års ålder.

 

Enligt UNICEF:s statistik arbetar minst 22 procent av de bolivianska barnen i åldern fem till fjorton år. Lagen säger att barn får arbeta från det att de är 14 år gamla, men bara så länge det inte påverkar deras skolarbete. I verkligheten syns mycket yngre barn arbeta och dessutom jobbar många av dem långa dagar under osäkra förhållanden.

 

Hårda villkor för arbetande barn
I ett land där majoriteten av den vuxna befolkningen inte har tillgång till säkra arbetstillfällen är villkoren för barnen ännu hårdare. Arbetande barn får oftast mycket lägre löner än vuxna som utför samma jobb.

 

De värsta formerna av barnarbete i Bolivia finns inom gruvindustrin och sockerproduktionen. Där utsätts barnen för stora risker i en ofta giftig miljö, enligt Eva Udaeta som är ombud för regeringens program för progressiv utrotning av barnarbete (Plan de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil).

 

Programmet syftar till att utrota de värsta formerna av barnarbete och finansieras till stor del av biståndspengar. Hittills har resurserna satsats på medvetandegörande, undersökningar om barnarbete i Bolivia och bättre inkomstmöjligheter för föräldrarna.

 

Insatser mot barnarbete ger resultat
På organisationen NATs ("niños, niñas y adolescentes trabajadores", ungefär "arbetande barn och ungdomar") i La Paz, upplever medlemmarna att antalet arbetande barn och unga har stagnerat.

 

– Mellan år 2004 och 2007 ökade antalet arbetande barn och ungdomar. Vi har ingen ordentlig statistik, men vad vi ser när vi är ute på gatorna så har antalet snarare minskat än ökat sedan dess, säger Pedro Mamani, koordinator på NATs Bolivia.

 

Förändringen är till viss del tack vare regeringens insatser tror Pedro, men även de sociala rörelser som finns i staden.

 

– Skolbidraget som regeringen infört har gjort att fler går i skolan nu. Samtidigt har de sociala rörelserna gjort att fler barnarbetare organiserar sig och är medvetna om nackdelarna av barnarbete. När de blir föräldrar vill de inte att deras barn ska behöva jobba lika mycket som de själva har gjort.

 

Källa: Latinamerika.nu

Läs hela inlägget »

Se även bildgalleriet från de senaste händelserna